Osnovni podatki

Podrobne informacije o Razvojnemu centru Kočevje Ribnica

Firma družbe
Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o., družba za razvoj in svetovanje
Skrajšana firma družbe
RC Kočevje Ribnica d.o.o.
Pravna oblika
družba z omejeno odgovornostjo
Naslov
Trata XIV 6a, 1330 Kočevje
Direktor
Primož Pahor
Leto ustanovitve
2000
Družbeniki
Občina Kočevje, Občina Kostel, Občina Dobrepolje, Občina Loški Potok, Občina Osilnica, Občina Ribnica, Občina Sodražica, Občina Velike Lašče, Območna obrtno - podjetniška zbornica Kočevje
Šifra SKD
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Matična številka
1527649000
Registracija
Okrožno sodišče v Ljubljani, št. vložka: 1/33335/00
Davčni zavezanec
DA
Davčna številka
SI 76653781
TRR
IBAN SI56 0232 0025 7039 723 (T) NLB d.d.
IBAN SI56 0232 0008 9108 764 (T) NLB d.d.
Telefon
+386 (0)1/895 06 10
Fax
+386 (0)1/895 06 15

Naši dosežki

Številke govorijo svojo zgodbo

625
izvedenih e-VEM postopkov v letu 2021
18
let dela točke VEM
289
izvedenih svetovanj letno
4
soorganizacija seemeet
5
udeležba na mednarodnih sejmih

Vizija družbe

Razvojni center Kočevje Ribnica je pomembna razvojna inštitucija privlačnega in odprtega območja, ki domačinom in turistom ponuja možnost bivanja v ohranjenem naravnem okolju z ustrezno razvitimi storitvenimi dejavnostmi.

Razvoj temelji na trajnostnem razvoju, ob razvijanju okolju prijazne industrije, domače obrti, bio-kmetijstva in turizma.

Dejavnosti Razvojnega centra Kočevje Ribnica

 • Priprava dokumentacije za prijave na razpise za pridobitev subvencij ali kreditov
 • Pomoč pri pripravi in izvajanju projektov ter prijavah na razpise
 • Informiranje in splošno podjetniško svetovanje
 • Izvajanje postopkov preko e-VEM (registracija s.p. ali d.o.o., izvedba sprememb za podjetja, prijava v zavarovanje…)
 • Organizacija izobraževanj, delavnic, prenos dobrih praks
 • Vključevanje v regionalne projekte območja
 • Vodilni partner LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe

Dejavnosti RC Kočevje Ribnica

 • Informiranje in splošno podjetniško svetovanje, registracija podjetij in samostojnih podjetnikov
 • Pomoč pri pripravi projektov in prijavah na razpise
 • Pomoč pri dostopu do finančnih virov za realizacijo razvojnih programov ( garancijska shema, mikrokrediti)
 • Organizacija izobraževanj, delavnic, prenos dobrih praks
 • Vključevanje v regionalne projekte območja
 • Izvajanje funkcije upravljalca za Lokalno akcijsko skupino LAS Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe

Območje

Skupna velikost območja, ki ga pokriva RC Kočevje Ribnica d.o.o je 1.199,8 km2.

Območje obsega posamezne dele dveh statističnih regij: del regije Jugovzhodna Slovenija (993,5km2: občine Kočevje, Ribnica, Loški Potok, Sodražica, Kostel, Osilnica) in del Osrednjeslovenske regije ( 206,3 km2: občini Dobrepolje in Velike Lašče). Del območja poteka ob mejni reki Kolpi, ki meji s Hrvaško.

Območje spada med najbolj naravno ohranjene predele Slovenije. Leži v kraško dinarskem svetu. Prevladuje kraški svet z visokimi kraškimi planotami, polji in veliko gozdnatostjo. Za območje je značilna velika biotska pestrost, prav tako pa tudi velika raznovrstnost običajev, kulturne krajine in naselij.

Značilne gospodarske panoge so : gozdarstvo, lesno-predelovalna dejavnost, kovinsko-predelovalna dejavnost, gradbeništvo in transport.

Evidenčna naročila – za ogled evidenčnih naročil kliknite TUKAJ.

Na območju so prepoznani in zaščiteni visokokvalitetni izdelki in pridelki:
 • Kočevki gozdni med z zaščiteno označbo porekla
 • Ribniška suha roba s pridobljeno geografsko označbo
 • Kostelska rakija s pridobljeno geografsko označbo

Turizem je na celotnem območju panoga, ki ima vse možnosti razvoja na osnovi naravnih danosti in tega se občine zavedajo.

V zadnjem času je veliko aktivnosti namenjeno ustvarjanju pogojev za razvoj turizma:

 • Kostel - Svet Kolpe – zdravilna pokrajina za telo, dušo in duha;
 • Trubarjeva dežela z Velikolaško tržnico;
 • Dobrepolje – dolina dragocenih danosti, dosežkov in izzivov;
 • Ribnica- dežela podjetnih ljudi, suhe robe in lončarstva z nastajajočim Rokodelskim centrom;
 • Sodražica – z znamenito romarsko cerkvijo pri Novi Štifti;
 • Osilnica - dežela Petra Klepca;
 • Loški Potok – z Retijsko uvalo kot ena najlepših kraških uval v Sloveniji;
 • Kočevje z bogatimi in ohranjenimi gozdovi.


Zaposleni

Nekaj več o ekipi, ki vsak dan skrbi za vas in vaše potrebe