Prikazujem 141-150 od 152 rezultatov

Opomnik prejemnikom sredstev iz naslova razpisov Pokolpje

Spoštovani, Kot prejemnik sredstev iz razpisa Pokolpje ste dolžni o poteku investicije Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo poročati, in sicer:… Enkrat letno, do 31.1. za aktivnosti v preteklem letu, za ves čas spremljanja investicije (mala in srednje velika podjetja …

Javno povabilo – »Zaposli.me 2017/2019«

Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb delodajalcev za izvedbo projekta v okviru programa Zaposli.me, ki obsega vključevanje brezposelnih oseb iz ciljne skupine v subvencionirane zaposlitve za neprekinjeno obdobje, najmanj 12 mesecev, in sicer za polni delovni čas, 40 ur na …