Občina Velike Lašče

 

Občina Kostel

 

Občina Dobrepolje

 

Občina Sodražica

 

Občina Ribnica

 

Občina Loški Potok

 

Občina Kočevje

 

Občina Osilnica

 

Data

Vision

Activities

Regions

Employees

Location

VIZIJA družbe:

Razvojni center Kočevje Ribnica je pomembna razvojna inštitucija privlačnega in odprtega območja, ki domačinom in turistom ponuja možnost bivanja v ohranjenem naravnem okolju z ustrezno razvitimi storitvenimi dejavnostmi.

Razvoj temelji na trajnostnem razvoju, ob razvijanju okolju prijazne industrije, domače obrti, bio-kmetijstva in turizma.