Občina Velike Lašče

 

Občina Kostel

 

Občina Dobrepolje

 

Občina Sodražica

 

Občina Ribnica

 

Občina Loški Potok

 

Občina Kočevje

 

Občina Osilnica

 

Program

Povračilo pispevkov

Nepovratna sredstva

Davčne olajšave za investiranje

Davčne olajšave za zaposlovanje

S tem ukrepom delodajalcu omogočamo povračilo plačanih prispevkov za novo zaposlene sodelavce v Pokolpju. Povračilo lahko uveljavljate za zaposlitev brezposelnih in invalidov iz ciljnih skupin ukrepa.

Povezava do razpisa: http://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo?aid=439

Vloga za povračilo prispevkov delodajalca

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije

Pokolpje