Občina Velike Lašče

 

Občina Kostel

 

Občina Dobrepolje

 

Občina Sodražica

 

Občina Ribnica

 

Občina Loški Potok

 

Občina Kočevje

 

Občina Osilnica

 

Data

Vision

Activities

Regions

Employees

Location

Skupna velikost območja, ki ga pokriva RC Kočevje Ribnica d.o.o je 1.199,8 km2.

Območje obsega posamezne dele dveh statističnih regij: del regije Jugovzhodna Slovenija (993,5km2: občine Kočevje, Ribnica, Loški Potok, Sodražica, Kostel, Osilnica) in del Osrednjeslovenske regije ( 206,3 km2: občini Dobrepolje in Velike Lašče). Del območja poteka ob mejni reki Kolpi, ki meji s Hrvaško.

Območje spada med najbolj naravno ohranjene predele Slovenije. Leži v kraško dinarskem svetu. Prevladuje kraški svet z visokimi kraškimi planotami, polji in veliko gozdnatostjo. Za območje je značilna velika biotska pestrost, prav tako pa tudi velika raznovrstnost običajev, kulturne krajine in naselij.

Značilne gospodarske panoge so : gozdarstvo, lesno-predelovalna dejavnost, kovinsko-predelovalna dejavnost, gradbeništvo in transport.

Turizem je na celotnem območju panoga, ki ima vse možnosti razvoja na osnovi naravnih danosti in tega se občine zavedajo. V zadnjem času je veliko aktivnosti namenjeno ustvarjanju pogojev za razvoj turizma: Kostel - Svet Kolpe – zdravilna pokrajina za telo, dušo in duha; Trubarjeva dežela z Velikolaško tržnico; Dobrepolje – dolina dragocenih danosti, dosežkov in izzivov; Ribnica- dežela podjetnih ljudi, suhe robe in lončarstva z nastajajočim Rokodelskim centrom; Sodražica – z znamenito romarsko cerkvijo pri Novi Štifti, Osilnica - dežela Petra Klepca, Loški Potok – z Retijsko uvalo kot ena najlepših kraških uval v Sloveniji; Kočevje z bogatimi in ohranjenimi gozdovi.

Na območju so prepoznani in zaščiteni visokokvalitetni izdelki in pridelki:

  • Kočevki gozdni med z zaščiteno označbo porekla
  • Ribniška suha roba s pridobljeno geografsko označbo
  • Kostelska rakija s pridobljeno geografsko označbo