Občina Velike Lašče

 

Občina Kostel

 

Občina Dobrepolje

 

Občina Sodražica

 

Občina Ribnica

 

Občina Loški Potok

 

Občina Kočevje

 

Občina Osilnica

 

Razpisi

MSP

Delavnice

e-VEM

Ostale storitve

Storitve za samostojne podjetnike, ki se lahko opravijo na točki VEM preko portala e-VEM:

 • Registracija samostojnega podjetnika (s.p.)
 • Prijava sprememb podjetnika v poslovni register (s.p.)
 • Izbris podjetnika iz poslovnega registra
 • Prijava davčnih podatkov
 • Oddaja zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV (obrazec DDV-P2)
 • Prijava samostojnega podjetnika in delavca v obvezna socialna zavarovanja (M-1)
 • Odjava samostojnega podjetnika in delavca iz obveznih socialnih zavarovanj (M-2)
 • Prijava sprememb podatkov o obveznih socialnih zavarovanjih na odprtih zavarovanjih (M-3)
 • Prijava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12)
 • Odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12)
 • Pooblaščanje oseb za delo s sistemom e-VEM
 • Odvzem ali spremembo pooblastila za opravljanje postopkov preko portala e-VEM
 • Pridobitev obrtnega dovoljenja

Storitve za gospodarske družbe, ki se lahko opravijo na točki VEM preko portala e-VEM:

 • Odprtje začasnega TRR za enostavno eno ali več-osebno družbo
 • Registracija enostavne eno-osebne d.o.o.
 • Pridobitev obrtnega dovoljenja za vse vrste družb
 • Prijava davčnih podatkov za d.o.o.
 • Predložitev zahtevka za identifikacijo za namene DDV za vse vrste družb (DDV-P2)
 • Sporočilo o prostem delovnem mestu (obrazec PDM-1) za d.o.o.
 • Prijava delavca v obvezna socialna zavarovanja za gospodarsko družbo (M-1)
 • Sprememba podatkov o zavarovancih v obveznih socialnih zavarovanjih za gospodarsko družbo (M-3) za d.o.o.
 • Odjava zavarovane osebe iz obveznih socialnih zavarovanj (M-2)
 • Prijava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12)
 • Odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12)
 • Pooblaščanje oseb za delo s sistemom e-VEM
 • Odvzem ali sprememba pooblastila za opravljanje postopkov preko portala e-VEM

VSE STORITVE SO BREZPLAČNE; OPRAVLJAMO JIH PREKO PORTALA e-VEM.

Več informacij dobite na naslednji povezavi: http://evem.gov.si/index.html.

SPIRIT Slovenija, javna agencija

Republika Slovenija - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

e - VEM

Evropski socialni sklad

Republika Slovenija - Ministrstvo za javno upravo