RP 4: >Informiranje i obavještavanje javnosti< Datum početka: 01.02.2014. Datum  završetka: 28.02.2015.
Datum početka Naziv i detaljni opis aktivnosti unutar radnog paketa  Ciljne skupine Postignuti neposredni učinci („outputi“) na završetku projekta (ciljna  vrijednost), objašnjenje tko će biti vlasnik tih neposrednih učinaka (te tko će njima upravljati po završetku projekta)  Partneri odgovorni za provedbu pojedine aktivnosti
/završetka aktivnosti
01.02.2014./ 28.02.2015. Konferencije za medije: planirane su 2 konferencije. Na početku projekta predstaviti će se svrha i cilj projekta, a na kraju postignute rezultate mediji, šira javnost Izvedene dvije (2) konferencije. PINS i RC Kočevje Ribnica 
Vlasnik učinaka biti će nositelj projekta – RC Kočevje Ribnica d.o.o., koja će po završetku projekta upravljati s materijalima
01.02.2014./ 28.02.2015. Emisije na radiju: na radiju će se održati mjesečne emisije na kojima će biti predstavljeno provođenje projekta, obavijesti o događanjima u okviru aktivnosti i pozivi na događanja. šira javnost Održano osam (8)radijskih emisija i obavijesti. PINS i RC Kočevje Ribnica
Vlasnik učinaka biti će nositelj projekta – RC Kočevje Ribnica d.o.o., koja će po završetku projekta upravljati s materijalima
01.02 2014./ 28.02.2015. Informiranje i obavljivanje preko časopisa: putem ovih medija vršiti će se objava različitih poziva šira javnost Objavljeno osam (8) članaka u tiskanim medijima. PINS i RC Kočevje Ribnica
Vlasnik učinaka biti će nositelj projekta – RC Kočevje Ribnica d.o.o., koja će po završetku projekta upravljati s materijalima
01.02.2014./ 31.03.2014. Web stranica: na web stranici nosioca projekta će se dograditi  podstranica namijenjena projektu koja će se ažurirati tijekom projekta, a održavati će se i nakon završetka. Projektni partneri će se preko svoje web stanice povezati sa navedenom šira javnost Nadograđena jedna (1) web stranica nositelja projekta RC Kočevje Ribnica i projektni partneri
Vlasnik učinaka biti će nositelj projekta – RC Kočevje Ribnica d.o.o., koja će po završetku projekta upravljati s web stranicom
01.04.2014./ 31.07.2014. Priprema i tisak letaka o projektu :informacije će biti  na hrvatskom, slovenskom i engleskom jeziku šira javnost Izrađen jedan (1) trojezični (Slo, Hr, Engl letak o projektu,) tiskan u 2000 primjeraka. PINS
Vlasnik će biti partner 2 – PINS d.o.o., koji će upravljati s materijalima po završetku projekta.
01.04.2014./ 31.01.2015. Priprema i tisak brošura: uz detaljne informacije o projektu sadržavati će i materijale sa edukacija osnovnoškolci, poljoprivrednici, stanovništvo projektnog područja Izdana jedna (1) dvojezična (Slo, Hr) brošura o projektu, tiskana u  1000 primjeraka. PINS
Vlasnik će biti partner 2 – PINS d.o.o., koji će upravljati s materijalima po završetku projekta.
01.08.2014./ 28.02.2015. Izrada USB-a sticka: sa svim materijalima upotrebljenim na edukacijama osnovnoškolci, poljoprivrednici, stanovništvo projektnog područja Izrađen jedan (1) USB stick sa materijalima u 300 primjeraka. RC Kočevje Ribnica
Vlasnik učinaka biti će nositelj projekta – RC Kočevje Ribnica d.o.o., koja će po završetku projekta upravljati s materijalima.
01.09.2014./ 31.10.2014. Izrada transparenata/banera/  za potrebe promocije manifestacije "Gorski sajam"izraditi će se 2 transparenta/banera/ i postavljanje preko ceste šira javnost Izrađena i postavljena  dva( 2) banera za Gorski sajam. PINS
Vlasnik učinaka će biti partner 2 – PINS d.o.o., koji će upravljati s banerima po završetku projekta
01.02.2014./ 28.02.2015. Izrada pozivnica: za potrebe manifestacija dizajnirati će se  i tiskati pozivnica predstavnici javnog i gospodarskog sektora Izrađena četiri (4) u zajedničkoj nakladi od  500 primjeraka. PINS i RC Kočevje Ribnica, Udruga Kupa
Vlasnik učinaka  će biti partner 2 – PINS d.o.o., koji će upravljati s materijalima po završetku projekta
 
01.02.2014./ 31.12.2014. Izrada i tisak plakata: obavještavanje javnosti o priredbama preko jumbo plakata šira javnost Izrađeno i postavljeno će biti šest ( 6)  jumbo plakata. Pins i RC Kočevje Ribnica, Udruga Kupa
Vlasnik učinaka će biti partner 2 – PINS d.o.o.,
01.06.2014./ 30.09.2014. Izrada kemijskih olovaka i blokova za pisanje : za upotrebu na edukacijama sudionici edukacija, osnovnoškolci, poljoprivrednici, drugi zainteresirani Izrađen promotivni materijal (250 primjeraka kemijskih olovaka i 250 primjeraka blokova za pisanje. RC Kočevje Ribnica
Vlasnik učinaka biti će nositelj projekta – RC Kočevje Ribnica d.o.o., koja će po završetku projekta upravljati s materijalima
 
01.07.2014./ 31.08.2014. Tamburanje na Kostelu: predstavljanje projekta na tradicionalnoj priredbi na Kostelu, predstavljanje proizvoda koji se mogu napraviti  od jabuka šira javnost Izvedena jedna (1)prezentacija projekta na štandu u sklopu priredbe Tamburanje va Kostele. RC Kočevje Ribnica
Vlasnik učinaka biti će nositelj projekta – RC Kočevje Ribnica d.o.o.
01.06.2014./ Izrada letka s prezentacijom mostova i nacrtom biciklističke i pješačke staze od mosta do mosta šira javnost Izrađen jedan (1) dvojezični (Slo, Hr) letak u 1000 primjeraka, s prezentacijom mosta, nacrtom biciklističke i pješačke staze od mosta do mosta.  RC Kočevje Ribnica
31.01.2015. turisti Vlasnik učinaka biti će nositelj projekta – RC Kočevje Ribnica d.o.o., koja će po završetku projekta upravljati s materijalima
     
Prekogranični aspekt - skupna promocija projekta
-skupne priredbe i pozivi na obje strane granice
-povezivanje partnera i obavještavanje javnosti preko zajedničke web stranice
-zajednička organizacija konferencije s predstavljanjem projekta i rezultata