RP 3: Očuvanje prirodne i kulturne baštine područja Datum početka: 01.02.2014. Datum  završetka: 28.02.2015.
Datum početka Naziv i detaljni opis aktivnosti unutar radnog paketa  Ciljne skupine Postignuti neposredni učinci („outputi“) na završetku projekta (ciljna  vrijednost), objašnjenje tko će biti vlasnik tih neposrednih učinaka (te tko će njima upravljati po završetku projekta)  Partneri odgovorni za provedbu pojedine aktivnosti
/završetka aktivnosti
01.02.2014. / 30.04.2014. Radionice prikaza orezivanja voćaka , rezidba u cilju oživljavanja voćaka poljoprivrednici Izvedenih 6 radionica,  RC Kočevje Ribnica, PINS
druga zainteresirana javnost Ukupno 120 sudionika radionica, 
  Obnovljeno(orezano i izvršeno orezivanje u cilju oživljavanja voćke) 100 stabala
  Vlasnik učinaka biti će nositelj projekta – RC Kočevje Ribnica d.o.o., koja će po završetku projekta upravljati s materijalima
01.08.2014./ 28.02.2015. Radionice pripreme jela od jabuka, pripreme jabučnog soka i octa. osnovnoškolci Izvedenih 8 radionica, po 4 sa svake strane granice,  RC Kočevje Ribnica i Pins
Ocjenjivanje jabučnog soka i octa napravljenih na projektnom području zainteresirana javnost Ukupno 120 sudionika radionica
    Za ocjenjivanje uzeto 50 uzoraka jabučnog soka i octa
    Tiskana te podijeljena jedna (1) dvojezična brošura u nakladi od 1000 komada sa  jelima pripremljenim  na radionicama
    Vlasnik učinaka biti će nositelj projekta – RC Kočevje Ribnica d.o.o., koja će po završetku projekta upravljati s materijalima
01.08.2014./ 28.02.2015. Radionice proizvodnje rakije: pravilan postupak, odgovarajuće vrste jabuka  za proizvodnju rakije, pogreške, mogućnost upotrebe i dobivanja oznake geografskog podrijetla poljoprivrednici Izvedene 4 radionice (po 2 na svakoj strani granice) RC Kočevje Ribnica i Pins
postojeći proizvođači Ukupno 40 sudionika radionica
  Vlasnik učinaka je nositelj projekta Vlasnik učinaka biti će nositelj projekta – RC Kočevje Ribnica d.o.o., koja će po završetku projekta upravljati s materijalima
01.02.2014./ 28.02.2015. Izrada baze podataka travnjačkih voćnjaka: izraditi će se baza podataka o livadnim voćnjacima, koja će sadržavati podatke o vlasnicima, lokaciji, veličini, broju stabala i sortama poljoprivrednici Izrađena jedna (1) baza podataka o travnjačkim vočnjacima. Baza će sadržavati podatke o  20 vlasnika travnjačkih voćnjaka. RC Kočevje Ribnica i Pins
drugi vlasnici livadnih voćnjaka Vlasnik učinaka biti će nositelj projekta – RC Kočevje Ribnica d.o.o., koja će po završetku projekta upravljati s materijalima
01.02.2014./ 30.12.2014. Kupnja mobilne preše i punionice soka: kupnjom se želi  potaknuti prerada viška voća u voćni sok. Mobilna naprava omogućiti preradu na mjestu  branja u pojedinim selima na projektnom području. Većim prerađivačima soka (poljoprivrednim gospodarstvima), kupnjom naprave snizitiće se  troškovi prerade jer sada voze urod na preradu  i  do 100 km udaljenih mjesta koje raspolažu s tom napravom. poljoprivrednici Upotreba mobilne preše kod 20 vlasnika livadnih voćnjaka RC Kočevje Ribnica i Pins
Izvesti će se demonstracije prikaza rada. drugi vlasnici livadnih voćnjaka Izvedba 10 prikaza djelovanja mobilne preše i punionice soka 
  drugi zainteresirani (po 5 na svakoj strani granice)
    Ukupno 100 sudionika prikaza rada stroja  
    Vlasnik učinaka je nositelj projekta Vlasnik učinaka biti će nositelj projekta – RC Kočevje Ribnica d.o.o., koja će po završetku projekta upravljati s materijalima
01.02.2014./ 28.02.2015. Uređenje prostora prodavaonice u prostoru  LRA PINS: uz predstavljanja lokalnih proizvoda, vršiti će se predstavljanja i degustacije proizvoda od jabuka(sok,peciva).Potrebno je  kupiti dodatne izložbene vitrine, police i hladnjake. šira javnost Opremljena jedna (1) prodavaonica za predstavljanje tipičnih proizvoda i proizvoda od jabuka PINS
turisti 200 posjetitelja prodavaonice
   Vlasnik učinaka biti će partner 2 – PINS d.o.o., koja će po završeku projekta upravlajti prodavaonicom
01.03.2014./ Uređenje zelenih površina-edukativn i vrt: u okolici LRA PINS urediti će se vrt s tipičnim stablima i grmolikim vrstama te biljkama s područja Gorskog Kotara. Postaviti će se klupe i stolovi za izvođenje edukacije (škole) u prirodi. šira javnost Uređen jedan (1)) vrt na površini 200 m2 PINS
31.08.2014. osnovnoškolci Vlasnik učinaka biti će partner 2 – PINS d.o.o., koja će po završetku projekta upravlajti vrtom.
  turisti  
01.02.2014./ 28.02.2015. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju tri viseća mosta preko rijeke Kupe: u okviru projekta želimo pridobiti projektnu dokumentaciju (PGD,PZI,PID)za obnovu tri viseća mosta koja povezuju obje obale Kupe. domaćini Izrađene tri (3) projektne dokumentacija za obnovu tri (3) mosta RC Kočevje Ribnica 
turisti Vlasnik učinaka biti će nositelj projekta – RC Kočevje Ribnica d.o.o., koja će po završetku projekta upravljati s materijalima
01.02.2014./ 28.02.2015. Snimanje filma "Mostovi Kupe" : snimiti ćemo kraći dokumentarni film o životu nekoć i danas na obalama rijeke Kupe. Mostovi nisu samo građevine koje povezuju dvije obale Kupe, nego od davnina povezuju ljude koji tamo žive. preko mostova se trgovalo s domaćim proizvodima i preko njih su putovali razni obrtnici. šira javnost Snimljen jedan (1) trojezični (Slo, HR, Engl) film u dužini od 30 minuta.  RC Kočevje Ribnica i PINS
Vlasnik učinaka biti će nositelj projekta – RC Kočevje Ribnica d.o.o., koja će po završetku projekta upravljati s materijalima
01.08.2014./ 31.01.2015. Edukacije s područja zaštite livadnih voćnjaka i njihove uloge u prostoru osnovnoškolci Provedenih 6 radionica,  RC Kočevje Ribnica, PINS
poljoprivrednici Ukupno 150 sudionika edukacija
  Vlasnik učinaka biti će nositelj projekta – RC Kočevje Ribnica d.o.o., koja će po završetku projekta upravljati s materijalima
Prekogranični aspekt - skupna organizacija radionica, priprema gradiva na oba jezika
- upotreba kupljene opreme na obje strane granice
- educiranje na obje strane granice o važnosti zaštite biološke raznolikosti i održavanja livadnih voćnjaka
obnova baštine, koja povezuje obale s obje strane granice