RP 1: Upravljanje i koordinacija Datum početka: 01.01.2014. Datum završetka:  17.03.2015.
Datum početka Naziv i detaljni opis aktivnosti unutar radnog paketa Ciljne skupine Postignuti neposredni učinci („outputi“) na završetku projekta (ciljna  vrijednost), objašnjenje tko će biti vlasnik tih neposrednih učinaka (te tko će njima upravljati po završetku projekta)  Partneri odgovorni za provedbu pojedine aktivnosti
/završetka aktivnosti 
01.01.2014./ 1.1 Stvaranje projektnog tima partneri - usklađeno i uzajamno sudjelovanje partnera, jasno utvrđene upute,dužnosti, i poslovi svakog pojedinačnog partnera, postignuta redovna komunikacija među partnerima nosioc projekta i ostali projektni partneri
17.03.2015. 1.2. Sastanci projektnog tima projektna skupina - učinkovito provedene sve planirane aktivnosti projekta i dostignuti ciljeviprojekta
  1.3. Izvještavanje i praćenje projekta   - odgovarajuća upotreba odobrenih sredstava i smanjenje rizika za nesposobnost plaćanja partnera
  Planirano je stvaranje projektnog tima koji će biti sastavljen od po jednog predstavnika svakog projektnog partnera. Tim će tijekom izvođenja projekta brinuti za poštivanje vremenskih rokova, izvođenje aktivnosti , usklađenost sa zakonom i pravilima javne nabave te upotrebom sredstava. Za sastanke nosioc projekta priređuje izvješća.   - aktivno djelovanje prekograničnog projektnog tim. Pravodobna dostava izvještaja.
       
      Vlasnik učinaka biti će nositelj projekta- RC Kočevje Ribnica d.o.o.
         
Prekogranični aspekti Zajednički definirane strategije motivacije i animacije ciljanih skupina, razvoj projekta na sastancima projektnog tima koji se sastaje svakiputa na drugoj lokaciji projektnih partnera
Provođenje projektnih aktivnosti na zajedničkom prekograničnom području
Financiranje događanja i djelatnosti u okviru zajedničkog područja, prijenos odobrenih sredstava IPA od vodećih do projektnih partnera, zajendička priprema izvještaja