DS 4: >Informiranje in obveščanje javnosti< Datum začetka: 01.02.2014 Datum zaključka: 28.02.2015
Datum začetka /zaključka aktivnosti Naziv in podroben opis aktivnosti znotraj delovnega sklopa Ciljne skupine Doseženi neposredni učinki (“outputi”) ob koncu projekta (ciljna vrednost), razlaga, kdo bo lastnik teh “outputov” (in kdo bo upravljal z njimi po koncu projekta) Partnerji odgovorni za izvedbo posamezne aktivnosti
01.02.2014 ­­/ 28.02.2015 Konference za medije: Planirane so dve konferenci. Na začetku projekta bomo javnosti predstavili namen in cilje projekta, na koncu bomo predstavili dosežene rezultate mediji, širša javnost Izvedeni dve (2) konferenci. PINS in RC Kočevje Ribnica
Lastnik učinkov bo nosilec projekta – RC Kočevje Ribnica d.o.o., ki bo upravljal z gradivom po koncu projekta
 
 
01.02.2014 ­­/ 28.02.2015 Oddaje na radijskih postajah: na radijskih postajah bomo imeli mesečne oddaje na katerih bomo predstavljali izvajanje projekta, obveščali bomo o dogodkih v okviru posameznih aktvnosti in na le te tudi vabili. širša javnost Izdelanih osem (8) radijskih oddaj in obvestil PINS in RC Kočevje Ribnica
Lastnik učinkov bo nosilec projekta – RC Kočevje Ribnica d.o.o., ki bo upravljal z gradivom po koncu projekta
 
01.02.2014 ­­/ 28.02.2015 Informiranje in objavljanje v tiskanih medijih: preko teh medijev bomo objavljali različne pozive in vabila. širša javnost Objavljenih osem (8) prispevkov v tiskanih medijih PINS in RC Kočevje Ribnica
Lastnik učinkov bo nosilec projekta – RC Kočevje Ribnica d.o.o., ki bo upravljal z gradivom po koncu projekta
 
 
01.02.2014 ­­/ 28.02.2015 Spletna stran: na spletni strani nosilca projekta se bo vzpostavila podstran namenjena projektu, katera se bo ažurirala tekom izvajanja projekta, vzdrževala pa se bo tudi po koncu trajanja projekta. Projektni partnerji bodo do te spletne strani vzpostavili povezave preko svojih spletnih strani. širša javnost Nadgrajena ena (1) spletna stran nosilca projekta RC Kočevje Ribnica ter ostali projektni partnerji
Lastnik učinkov bo nosilec projekta – RC Kočevje Ribnica d.o.o., ki bo upravljal s spletno stranjo po koncu projekta
 
01.04.2014 ­­/ 31.07.2014 Priprav in tisk zgibanke o projektu: informacije bodo v angleškem, slovenskem in hrvaškem jeziku širša javnost Izdelana ena (1) trojezična (Slo, Hr, Ang) zgibanka o projektu, natisnjena v 2.000 izvodih. PINS
Lastnik učinkov bo partner 2 – PINS d.o.o., ki bo upravljal z gradivom po koncu projekta
01.04.2014 ­­/ 31.01.2015 Priprava in tisk brošure: poleg podrobnih informacij o projektu bo brošura vsebovala tudi  povzetke delavnic Osnovnošolci Izdelana ena (1) dvojezična (Slo, Hr) brošura o projektu, natisnjena v 1.000 izvodih PINS
Kmetje Lastnik učinkov bo partner 2 – PINS d.o.o., ki bo upravljal z gradivom po koncu projekta
Prebivalci projektnega območja  
01.08.2014 ­­/ 28.02.2015 Izdelava USB ključa: na njem bo vse gradivo, ki bo uporabljeno v okviru izobraževanje in delavnic Osnovnošolci Izdelan en (1) USB ključ z gradivom v 300 izvodih RC Kočevje Ribnica
Kmetje Lastnik učinkov bo nosilec projekta – RC Kočevje Ribnica d.o.o., ki bo upravljal z gradivom po koncu projekta
Prebivalci projektnega območja  
01.09.2014 ­­/ 31.10.2014 Izdelava transparenta: za potrebe promocije prireditve “Gorski sejem” bomo izdelali 2 transparenta za postavitev preko ceste širša javnost Izdelana in postavljena dva (2) transparenta za Gorski sejem PINS
Lastnik učinkov bo partner 2 – PINS d.o.o., ki bo upravljal s transparenti po koncu projekta
01.02.2014 ­­/ 28.02.2015 Izdelava vabil: za potrebe prireditev se bodo oblikovala in natisnila vabila Predstavniki javnega in gospodarskega sektorja Izdelana štiri (4) vabila v skupni nakladi 500 izvodov PINS in RC Kočevje Ribnica
Lastnik učinkov bo partner 2 – PINS d.o.o., ki bo upravljal z gradivom po koncu projekta Udruga Kupa
01.02.2014 ­­/ 31.12.2014 Izdelava in tisk plakata: obveščanje javnosti o prireditvah se bo izvedlo preko jumbo plakatov širša javnost Izdelanih in postavljenih bo šest (6) jumbo plakatov PINS in Udruga Kupa
Lastnik učinkov bo partner 2 – PINS d.o.o.
01.06.2014 / 30.09.2014 Izdelava kemičnih svinčnikov in blokov za pisanje: za uporabo na izobraževalnih delavnicah Udeleženci izobraževanj: osnovnošolci, kmetje, drugi zainteresirani Izdelanih promocijskih material (250 izvodov kemičnih svinčnikov in 250 izvodov blokov za pisanje) RC Kočevje Ribnica
Lastnik učinkov bo nosilec projekta – RC Kočevje Ribnica d.o.o., ki bo upravljal z gradivom po koncu projekta
 
01.07.2014 / 31.08.2014 Tamburanje va Kostele: predstavitev projekta na tradicionalni prireditvi v Kostelu. Predstavitev proizvodov, ki jih je možno izdelati iz jabolk. Širša javnost Izvedena ena (1) predstavitev na stojnici v okviru prireditve Tamburanje va Kostele RC Kočevje Ribnica
Lastnik učinkov bo nosilec projekta – RC Kočevje Ribnica d.o.o.
 
01.06.2014 / 31.01.2015 Izdelava zgibanke s predstavitvijo mostov in izrisom kolesarske in pohodne poti od mosta do mosta Širša javnost Izdelana ena (1) dvojezična (Slo, Hr) zgibanka v 1000 izvodih, s predstavitvijo mostov in izrisom kolesarske in pohodne poti od mosta do mosta RC Kočevje Ribnica
Turisti Lastnik učinkov bo nosilec projekta – RC Kočevje Ribnica d.o.o. , ki bo upravljal z gradivom po koncu projekta
   
Čezmejni vidiki - skupna promocija projekta
- skupne prireditve in vabila na le te na obeh straneh meje
- povezovanje partnerjev in obveščanje javnosti preko skupne spletne strain
- skupna organizacija conference s predstavitvijo projekta in rezultatov