DS 2: Ekološko – gospodarski dogodki Datum začetka: 01.02.2014 Datum zaključka: 31.12.2014
Datum začetka /zaključka aktivnosti Naziv in podroben opis aktivnosti znotraj delovnega sklopa Ciljne skupine Doseženi neposredni učinki (“outputi”) ob koncu projekta (ciljna vrednost), razlaga, kdo bo lastnik teh “outputov” (in kdo bo upravljal z njimi po koncu projekta) Partnerji odgovorni za izvedbo posamezne aktivnosti
01.02.2014 / 30.04.2014 Čiščenje struge reke Kolpe v okviru dogodka EKO Kolpa: na enodnevni prireditvi, ki bo potekala okrog svetovnega dneva voda (22 marec) bomo organizirali čiščenje korita in obale reke Kolpe na projektnem območju. Širša javnost Očiščena obala reke Kolpe v dolžini 40 kilometrov (20 km na slovenski strani in 20 km na hrvaški strani) Vsi partnerji
350 udeležencev čistilne akcije
Ozaveščena javnost o pomenu ohranjanja narave in čiste reke Kolpe
Lastnik učinkov bo partner 3 – Udruga Kupa in partner 4 – TŠD Kostel
01.06.2014 / 31.07.2014 Skupna prireditev “Plodovi Kolpe”: Kombinacija tradicionalnih obrti in izdelkov, predstavitev kulturne in zgodovinske dediščine, turistične ponudbe ter športnih in rekreativnih dejavnosti na obeh straneh reke Kolpe. Prireditev bo potekala na enem od mostov, ki nas povezujejo. Program se izvaja hkrati na obeh obalah. Širša javnost Izvedena prireditev na kateri se predstavi 20 društev (10 na Slovenski strani) in združenj ter lokalnih podjetnikov Vsi partnerji
500 obiskovalcev sejma.
 
Lastnik učinkov bo partner 3 – Udruga Kupa
01.11.2014 / 31.12.2014 Gorski sejem: izvedba prireditve na kateri se poleg proizvajalcev različnih proizvodov iz lokalnega okolja predstavijo tudi društva in združenja, ki skrbijo za ohranjanje dediščine Gorskega kotarja. Predstavil se bo tudi projekt, izvedle se bodo izobraževalne delavnice Širša javnost Izvedena ena (1) prireditev na kateri se predstavi 40 podjetnikov, zadrug, združenj učnih zadrug, turističnih društev in agencij 01.11.2014 / 31.12.2014
Čezmejni vidiki -       organizacija skupnih prireditev
-       vabljeni predstavniki za predstavitev na prireditvah iz obeh straneh meje
-       očiščena reka Kolpa na obeh bregovih