Prikazujem 11-20 od 41 rezultatov

Vabilo: Usposabljanje – Poslovna nemščina

Osnovne informacije Kaj: brezplačno usposabljanje Poslovne nemščine Kdaj: v sredo 24. 10. 2018 od 12.00 do 15.15 in še pet naslednjih sred Trajanje: 24-ur (6 srečanj po 4 šolske ure) Kje: Sejna soba KCK, TZO 62, 1330 Kočevje Komu je …

Vabljeni na mednarodni B2B forum SEE MEET SLOVENIA 2018

10. – 11. oktober Maribor hotel Habakuk Pridružite se nam na poslovnem srečanju, ki se ga bo udeležilo 150 mednarodnih podjetij. Bodite zraven in najbolje izkoristite dva dni vnaprej dogovorjenih sestankov s potencialnimi partnerji. Vzpostavite prave stike in se srečajte …

Javni razpis – »DEMO PILOTI II 2018«

Namen javnega razpisa je: a) dodelitev spodbud razvojnim in inovacijskim dejavnostim za izvedbo pilotnih/demonstracijskih projektov (v nadaljevanju: PD projekti), usmerjenih v razvoj za testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju, ki se lahko uvrstijo …

Udeležba na lesnem sejmu HOLZMESSE 2018 (Celovec, Avstrija)

Razvojni center Kočevje Ribnica se je v sklopu skupinskega nastopa problemskih območij udeležil sejma HOLZMESSE 2018, ki se je odvijal v Celovcu med 29. avgustom in 1. septembrom. Eno izmed naših področij delovanja je tudi privabljanje tujih investicij in internacionalizacija …

Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2017/2018

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake in vajence v srednjem poklicnem izobraževanju ter študente višjih strokovnih šol. Javni razpis je vsebinsko razdeljen na dva sklopa: Sklop A: …