Prikazujem 1-10 od 45 rezultatov

Objavljen je razpis P7-2 2019 – mikrokrediti

Predmet produkta: mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja Kreditni pogoji: najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji 25.000 EUR. kredit lahko krije največ do 100 % vrednosti upravičenih stroškov. obrestna mera: 37,5 % 6 mesečnega EURIBORA (spremenljivi del …

Vabilo: ABC podjetništva

Usposabljanje: Kaj: brezplačno 10 urno usposabljanje Start-up za mlade Kdaj in kje: v petek, 29. marca, od 17.00 do 21.00 in soboto, 30. marca, od 10.00 do 14.00 v dvorani Kluba kočevskih študentov (KLUKŠ),Tomšičeva 13, 1330 Kočevje. Komu je namenjeno: …

3. javni poziv LAS

Obveščamo vas, da je LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe dne 31. 1. 2019 na svoji spletni strani objavil 3. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do …

Obvezno letno poročanje prejemnikov na JR Pokolpje

Upravičenec je dolžan MGRT najmanj enkrat letno obveščati o poteku in rezultatih izvajanja projekta, kakor tudi o svojem poslovanju in stanju na področju zaposlovanja, predvsem v zvezi z zaposlitvami, ki so predmet pogodbe. Prejemnik sredstev mora o poteku investicije MGRT …