Prikazujem 11-20 od 27 rezultatov

SEEMEET SLOVENIA 2021

Mednarodni dogodek SEEMEET SLOVENIA 2021 velja za edinstven dogodek za POSLOVNO MREŽENJE. Podjetja si lahko v okviru dogodka vnaprej organizirajo DO 24 SESTANKOV na samem dogodku in tako dodobra razširijo svojo mrežo poznanstev in kontaktov ter posledično povečajo možnost za …

JAVNI RAZPIS – Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D ReactEU)

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad Predmet razpisa: sofinanciranje upravičenih stroškov (subvencija) za zagotovitev tehnične opremljenosti in digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), z najmanj 5 zaposlenimi na dan objave javnega razpisa v …

P7C 2021 – Krediti za blažitev posledic epidemije COVID-19

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad Namen razpisa Namen brezobrestnega kredita je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 na gospodarstvo ter poplačilo terjatev potrošnikov iz naslova plačil za pogodbe o paketnem potovanju iz 5. odstavka 101.a …

NOVELA ZAKONA O GOSPODARSKIH DRUŽBAH – ZGD-1K

9.2.2021 je bil v Uradnem listu RS, št.18/2021 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K), s katerim se v slovenski pravni red prenaša Direktiva (EU) 2017/828 glede spodbujanja dolgoročnega sodelovanja delničarjev. Z novelo zakona se ureja …