Prikazujem 11-20 od 20 rezultatov

Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2017/2018

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake in vajence v srednjem poklicnem izobraževanju ter študente višjih strokovnih šol. Javni razpis je vsebinsko razdeljen na dva sklopa: Sklop A: …

Razpisi občine Velike Lašče

Z namenom spodbujanja razvoja podeželja in kmetijstva, spodbujanja razvoja malega gospodarstva, ter obnove sakralnih objektov v Občini Velike Lašče so v Uradnem glasilu Občine Velike Lašče in na spletni strani objavljeni naslednji javni razpisi: Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev …

Javno povabilo – »Zaposli.me 2017/2019«

Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb delodajalcev za izvedbo projekta v okviru programa Zaposli.me, ki obsega vključevanje brezposelnih oseb iz ciljne skupine v subvencionirane zaposlitve za neprekinjeno obdobje, najmanj 12 mesecev, in sicer za polni delovni čas, 40 ur na …