Prikazujem 1-10 od 16 rezultatov

Obvezno letno poročanje prejemnikov na JR Pokolpje

Upravičenec je dolžan MGRT najmanj enkrat letno obveščati o poteku in rezultatih izvajanja projekta, kakor tudi o svojem poslovanju in stanju na področju zaposlovanja, predvsem v zvezi z zaposlitvami, ki so predmet pogodbe. Prejemnik sredstev mora o poteku investicije MGRT …

Objavljen je razpis P7 2019 – Mikrokrediti 2019

Namen produkta: neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj. Kreditni pogoji: najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji 25.000 EUR. kredit lahko krije največ do 100 % vrednosti upravičenih stroškov. obrestna …

Srečanje in mreženje podpornega okolja v regiji JV Slovenija

29. november 2018, Dolenjske Toplice V četrtek, 29.11.2018, je v okviru projekta SPOT svetovanje JV SLOVENIJA, potekalo regijsko srečanje podjetniških podpornih institucij. Dogodek je bil namenjen krepitvi, nadgradnji medsebojnega sodelovanja in izmenjavi izkušenj regijskih podjetniških institucij. Udeležence srečanja sta uvodoma …