Prikazujem 1-10 od 23 rezultatov

Spodbude za zagon podjetij v problemskih regijah -P2R

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje zagona podjetij, priprave in lansiranja tržnih produktov na trg novoustanovljenih podjetij, delujočih na problemskih področjih. Podpirajo se zagon podjetja, izvedba vlaganj in zaposlitev, vpeljava (razvoj) storitve …

Mikrokrediti P7 2020

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je 7. 2. 2020 v Uradnem listu RS št. 8/2020 objavil javni razpis P7 2020 – Mikrokrediti, katerega razpisuje iz sredstev Sklada skladov SID BANKE. Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, …

POSPEŠEVANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA V OBČINI KOČEVJE

Obveščamo vas, da je Občina Kočevje objavila javni razpis za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Kočevje za leto 2020. Razpisana so nepovratna sredstva v skupni višini 130.000,00 EUR. Upravičenci so mala in srednje velika podjetja, samostojni podjetniki, zadruge in socialna …

VAVČER ZA PROTOTIPIRANJE

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je v petek, 31.1.2020 objavil nov javni poziv: VAVČER ZA PROTOTIPIRANJE   Namen in cilj vavčerja je zagotoviti možnost izdelave prototipa ( v fizični ali digitalni obliki) novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje. …

INFORMATIVNI DAN za 8. Javni razpis POKOLPJE

INFORMATIVNI DAN – VABILO / OBVESTILO Za potencialne prijavitelje na Osmi javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2020 bo organiziran informativni …

8. javni razpis POKOLPJE

Ministrstvo RS za gospodarski razvoj in tehnologijo je v petek, 24. 1. 2020 v Uradnem listu RS, objavilo Osmi javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok …

Novo vodstvo

MENJAVA DIREKTORJA RAZVOJNEGA CENTRA KOČEVJE RIBNICA Spoštovani, Obveščam vas, da sem s 1. decembrom 2019 vodenje Razvojnega centra Kočevje Ribnica, kot vršilec dolžnosti direktorja, prevzel Tomaž Lovšin. V podjetju, katerega prevzemam v vodenje, sem se zaposlil konec leta 2011, in …