Showing 1-10 of 13 results

Opomnik prejemnikom sredstev iz naslova razpisov Pokolpje

Spoštovani, Kot prejemnik sredstev iz razpisa Pokolpje ste dolžni o poteku investicije Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo poročati, in sicer:… Enkrat letno, do 31.1. za aktivnosti v preteklem letu, za ves čas spremljanja investicije (mala in srednje velika podjetja …