Prikazujem 1-10 od 52 rezultatov

Likvidnostna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja Namen razpisa: dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih na območju Republike Slovenije Upravičenci: pravne osebe samostojni podjetniki posamezniki zadruge, zadružne zveze Vlagatelji morajo biti MSP (mikro, …

RAZPIS ZA DIREKTORJA – M/Ž

Na podlagi 13., 14., ter 15. člena Družbene pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Razvojni center Kočevje Ribnica, družba za razvoj in svetovanje d.o.o., skupščina družbe na podlagi sklepa z dne 18. maja 2020, objavlja javni razpis za delovno …

Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme

Namen javnega poziva je zagotovitev ustrezne varnosti zaposlenih in varnega poslovanja v času epidemije COVID19 oz. po njej kot preventiva pred ponovnim širjenjem virusa. https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=107 KDO? Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v …

Vabilo na mednarodni dogodek SEEMEET SLOVENIA

Letos bo že petič zapored potekal mednarodni dogodek SEEMEET SLOVENIA. Gre za mednarodni B2B forum, ki ponuja edinstveno platformo za podjetja iz različnih panog in na katerem lahko zgolj v dveh dneh razširite svoje poslovanje na domačem in mednarodnem trgu …